Privatlivspolitik

Her kan du læse hvordan vi i BECH Personale ApS indsamler, beskytter og håndterer dine personoplysninger, når du benytter dig af vores hjemmeside, udfylder en kontaktformular, ved tilmelding til vores nyhedsbrev med mere. Du kan tilmed blive bekendt med dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Som dataansvarlig sørger vi i BECH Personale ApS for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ansvarlig for dette er;

Jesper Bech Jensen
jesper@bechpersonale.dk
+45 40 33 88 55

Hvilken data behandles

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • CV
 • Oplysninger om A-kasse
 • Nationalitet

Hvor indsamles dine personoplysninger

Dine personoplysninger indsamles i forbindelse med din færden på vores hjemmeside, herunder indsendelse af ansøgning, udfyldelse af vores tilknytningsaftale og ved oprettelse i vores system. Dine oplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning.

Hvorfor behandles dine personoplysninger

Dine registrerede personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med at allokere dig til hhv. vikariater og/eller faste stillinger. Oplysningerne videregives til vores potentielle kunder, til brug for kvalificeret vurdering af, hvorledes dine kvalifikationer er sammenfaldende med kundens ønsker.
Oplysninger bevares som udgangspunkt indtil vikariatets ophør. Oplysninger til brug for BECH Personales regnskabsrevision gemmes i 5 regnskabsår, i henhold til Bogføringslovens § 10, stk. 1.

Til hvem udveksles dine personoplysninger…?

Vi udveksler enkelte oplysninger til de virksomheder, du er ansat som vikar hos. Det drejer som om henholdsvis navn, bopæl (kun by), lønnummer, stilling, og eventuelt sygefravær. De enkelte virksomheder behandler således disse oplysninger i forbindelse med din ansættelse. Vi videregiver desuden lønoplysninger til SKAT. Dine oplysninger behandles så længe dit samtykke herfor, fortsat består.

Dine rettigheder

Ifølge persondatalovens § 31, nr. 1-4, har du som registreret til enhver tid ret til, efter begæring herom, at få indsigt i,

 • hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • behandlingens formål
 • kategorierne af modtagere af oplysningerne og
 • tilgængelig information om, hvorfor disse oplysninger stammer.

Såfremt de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, er vi som dataansvarlige forpligtet til at berigtige, slette eller blokere disse, i overensstemmelse med Persondatalovens § 37, stk. 1.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger og yderligere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Cookiepolitik

bechpersonale.dk benytter sig kun af funktionelle cookies.

En cookie er en lille datafil, der indsamler digitale fodspor om brugerne, når de færdes online. Cookies bliver gemt på brugerens computer, tablet eller smartphone, når denne besøger en hjemmeside. Cookies kan så indsamle information om, hvilke sider brugeren besøger, hvilke artikler brugeren læser, og hvad brugeren køber.

Opdateret: 3. december 2021

Cookies